Угода користувача

1. Загальні положення Угоди користувача


2. Загальні умови користування Сервісом
3. Ліцензія на використання Сайту та допустиме використання Сервісу
4. Особисті дані.
5. Обмеження відповідальності
5.1. Використання ресурсів, сервісів, можливостей Сайту надаються як послуги для Відвідувачів і лише з інформаційною метою.
5.2. Відвідувач приймає вміст Сайту за принципом «як є» (тобто у тому вигляді, в якому надається Адміністратором) без будь-яких гарантій, у тому числі гарантій щодо ринкових якостей, не порушення прав інтелектуальної власності або придатності до використання з тією чи іншою метою . Зміст Сайту носить виключно інформаційний характер, і не може бути використано в жодних інших цілях та його використання здійснюється на власний ризик Відвідувача.
5.3. Використання будь-якої інформації, завантаженої через використання Сайту, здійснюється на розсуд та власний ризик Відвідувача, і виключно Відвідувач несе повну відповідальність за будь-які пошкодження його комп'ютерної системи або інших пристроїв або втрату даних, спричинену завантаженням будь-якої інформації з Сайту.
5.4. Адміністратор не несе відповідальності за реальні збитки та упущену вигоду під час використання Сайту, у разі втрат даних або інших негативних наслідків, що виникають у результаті або у поєднанні з використанням Сайту, документації, надання чи відмови від надання послуг чи інформації, доступної на Сайті.
5.5. Адміністратор не гарантує точність чи повноту інформації: тексту, зображень, посилань або інших компонентів, що містяться на Сайті.
5.6. Адміністратор залишає за собою право змінювати або видаляти тимчасово або остаточно Сайт (або будь-яку частину) з попереднім повідомленням або без нього. Адміністратор може в будь-який час без попереднього повідомлення виконувати зміни Сайту або представлених на ньому товарів. Адміністратор не бере на себе жодних зобов'язань щодо оновлення Сайту.
6. Права Відвідувача та Адміністратора
6.1. Відвідувач самостійно відповідає за розміщену інформацію: відгуки, коментарі, онлайн-спілкування, а також за наслідки такого розміщення та опублікування на Сайті.
6.2. Якщо Адміністратор виявить очевидне підтвердження порушення прав інтелектуальної власності Відвідувачем, то залишає за собою право видаляти цю інформацію на власний розсуд та без попереднього попередження, а у разі повторного порушення заблокувати обліковий запис (особистий кабінет) зареєстрованого відвідувача.
6.3. Адміністратор не претендує на будь-які матеріали відправлені, розміщені, передані, доступні або відображені на або за допомогою Сайту, включаючи, але не обмежуючись даними, текстовою інформацією, зображеннями, звукозаписами, відеозаписами, малюнками або описами, розміщеними на Сайті і цей матеріал не підлягає компенсації . Адміністратор не гарантує розміщення або використання будь-яких надісланих матеріалів Відвідувачем. Будь-які матеріали, інформація, повідомлення, що передаються або розміщуються Відвідувачем на Сайті, не будуть вважатися конфіденційними або такими, що мають захист авторським правом, законодавством про знаки для товарів та послуг, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством про недобросовісну конкуренцію.
6.4. Відвідувач підтверджує, що Адміністратор має право на власний розсуд рецензувати або попередньо переглядати розміщену Відвідувачем інформацію. Адміністратор має право на власний розсуд видаляти розміщену Відвідувачем інформацію з Сайту.
6.5. Адміністратор Сайту докладає всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу Сайту, додаткових ресурсів розміщених на ньому, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату будь-якої інформації, що була розміщена на Сайті, у тому числі за недостатню якість чи швидкість надання послуг з розміщення , відтворення та демонстрації інформації на Сайті.
6.6. Відвідувач розуміє та погоджується, з тим що, розміщуючи на свій ризик будь-яку інформацію під своїм обліковим записом (особистий кабінет) на Сайті або без неї, така інформація буде в повному обсязі доступна для інших відвідувачів Сайту в мережі Інтернет, без будь-яких обмежень, за винятком обмежень, запроваджених Адміністратором Сайту.
6.7. Відвідувач повною мірою усвідомлює та підтверджує, що Адміністратор Сайту не несе відповідальності за реальні збитки, включаючи, крім того, втрачену вигоду, що виникають унаслідок:
 • Використання або неможливості використання Сайту;
 • несанкціонованого доступу до облікового запису (особистого кабінету) зареєстрованого відвідувача третіми особами;
 • заяв, коментар третіх осіб на Сайті;
 • видалення Адміністратором інформації зареєстрованих відвідувачів, у тому числі блокування облікового запису (особистого кабінету) зареєстрованого відвідувача;
 • інших випадків, що стосуються використання Сайту;
 • повну або часткову втрату матеріалів, коментарів та будь-якої іншої інформації через збої в роботі Сайту;
 • не коректне відображення сторінок Сайту із браузерів Відвідувача.
7. Вирішення суперечок
7.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи суперечок між сторонами Угоди користувача обов'язковою умовою перед зверненням до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
7.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.
7.3. У разі неможливого вирішення спору у добровільному порядку будь-яка із сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, наданих чинним законодавством України.
1.1. У цьому документі та відносинах Сторін, що випливають або пов'язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт, інтернет-ресурс, що має адресу в мережі Інтернет https://kupit-ochki.com.ua/
б) Користувач - дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі.
в) Сайт Адміністрації/ Сайт - інтернет-сайти, розміщені в домені kupit-ochki.com.ua та його піддоменах.
г) Сервіс - комплекс послуг та ліцензія, що надаються Користувачеві з використанням Сайту.
д) Угода - це угода з усіма доповненнями та змінами.

 • Угода користувача регулює порядок використання ресурсів, сервісів, можливостей Сайту.
 • Дана Угода користувача є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Відвідувач погоджується зі змістом цієї Угоди.
 • Використання інформації, розміщеної на Сайті, регулюється нормами чинного законодавства України.
 • Під час кожного використання Сайту, Відвідувач погоджується з умовами цієї Угоди у редакції, що діє на момент її фактичного використання.

1.2. Використання Вами Сервісу будь-яким способом та у будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

 • перегляд розміщених на Сайті матеріалів;
 • реєстрація та/або авторизація на Сайті,
 • розміщення або відображення на Сайті будь-яких матеріалів, включаючи, але не обмежуючись такими як: тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відеофайли, відомості та/або інша інформація.
1.3. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей щодо використання Сервісу, ви підтверджуєте, що:

а) Ознайомилися з умовами цієї Угоди у повному обсязі до початку використання Сервісу.
б) Приймаєте всі умови цієї Угоди у повному обсязі без будь-яких вилучень та обмежень з вашого боку та зобов'язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу. Якщо ви не погоджуєтесь з умовами цієї Угоди або не маєте права на укладення договору на їх основі, вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.
в) Угода (зокрема будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

Важливо знати! Для надання юридичної сили дисклаймеру, що включений у текст угоди з користувачем, необхідно підтвердити факт ознайомлення та прийняття користувачем його умов. Для цього використовується передбачений законодавством механізм укладання договорів.

2.1. Використання функціональних можливостей Сервісу допускається як після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією процедури, так і не зареєстрованих користувачів.

2.2. Технічні, організаційні та комерційні умови використання Сервісу, у тому числі його функціональних можливостей, доводяться до відома Користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті або шляхом нотифікації Користувачів.

2.3. Вибрані Користувачем логін та пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх безпеку, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

У цьому розділі описуються дозволені способи використання Сайту та Сервісу, що надається на його основі. Безоплатність ліцензії перешкоджає застосуванню Закону “Про захист прав споживача” у разі, коли стороні користувача – фізична особа.

4.1. Надання персональних даних для реєстрації на Сайті "Купити окуляри" добровільно.

4.2. Персональні дані, що зберігаються в базі персональних даних, є власністю Адміністратора Сайту.

4.3. Персональні дані Відвідувача зберігаються в базі персональних даних Адміністратора, до їх відкликання за письмовою або усною вимогою Відвідувача. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, Адміністратор має право обмежити Відвідувача у користуванні деякими ресурсами, серверами та можливостями Сайту.

4.5. Місцезнаходження бази персональних даних Адміністратора, де містяться персональні дані Відвідувача — місце проживання Адміністратора.